Nowoczesne
technologie
Zarządzania

Domami Pomocy
Społecznej

Cyfrowy asystent dla Twojego
Domu Pomocy Społecznej

Dlaczego
eDPS?

Dlaczego
eDPS?

Czym jest eDPS?

Tworzymy i rozwijamy Innowacyjny system informatyczny, który pomoże usprawnić pracę Twojego domu pomocy społecznej, niezależenie od jego profili i zakresu działania. System działa zarówno w wersji stacjonarnej jak i mobilnej.
Nasz cyfrowy asystent wspiera pracę wszystkich specjalistów domów pomocy społecznej – pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, terapeutów. Dostarczamy rozwiązania, które umożliwiają realizację usług środowiskowych i sąsiedzkich oraz nadzór nad ich wykonywaniem, zgodnie z najnowszymi zmianami prawnymi.
Ponadto eDPS na bieżąco prezentuje stan wolnych miejsc w instytucjach opieki długoterminowej.

Czym jest eDPS?

Tworzymy i rozwijamy Innowacyjny system informatyczny, który pomoże usprawnić pracę Twojego domu pomocy społecznej, niezależenie od jego profilach i zakresu działania. System działa zarówno w wersji stacjonarnej jak i mobilnej.
eDPS wspiera pracę wszystkich specjalistów domów pomocy społecznej – pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, terapeutów. Dostarczamy rozwiązania, które umożliwiają realizację usług środowiskowych i sąsiedzkich oraz nadzór nad ich wykonywaniem, zgodnie z najnowszymi zmianami prawnymi.
Ponadto eDPS na bieżąco prezentuje stan wolnych miejsc w instytucjach opieki długoterminowej.

Co zyskujesz
dzięki aplikacji
eDPS?

Co zyskujesz
dzięki aplikacji
eDPS?

korzyści finansowe

eDPS to gwarancja szybkiego
zwrotu z inwestycji, niewielkie
wymogi sprzętowe, optymalizacja
bieżącej pracy oraz ułatwienie
dostępu do osób oczekujących
na miejsce w DPS

oszczędność czasu pracy

eDPS to automatyzacja procesów
oraz wyraźne zmniejszenie liczby
błędów. Dzieci temu zyskujesz
cenny czas!

skuteczność zarządzania 

eDPS daje ci ogromne możliwości
generowania automatycznych
raportów i sprawozdań

bezpieczeństwo danych 

eDPS zawiera dedykowane
mechanizmy zabezpieczające
oraz autorską aplikację szyfrującą
przesył danych zgodnie z
przepisami UE

integracja

eDPS to schematy przetwarzania
danych tożsame ze schematami
instytucji nadrzędnych, możliwość
automatycznej wysyłki danych
i sprawozdań oraz integracji z
systemem @empatia

łatwa instalacja

eDPS zawiera dedykowane
mechanizmy zabezpieczające
oraz autorską aplikację szyfrującą
przesył danych zgodnie z
przepisami UE

raporty i sprawozdania 

eDPS to stały dostęp do
wszystkich danych zawartych
w systemie w postaci raportów
i sprawozdań, automatyzacja
przesyłu sprawozdań do instytucji
nadrzędnych

pomoc techniczna i szkolenia

eDPS to także pomoc i doradztwo
naszych specjalistów, na bieżąco
dostępnych dla Ciebie poprzez
rozmowę telefoniczną, e-mail
czy teamviewer

Kim jesteśmy?

W TOP-TEAM TT od kilkudziesięciu lat pracujemy nad tworzeniem
i wdrażaniem narzędzi informatycznych przeznaczonych do wykonywania
zadań z zakresu pomocy społecznej. Tworzymy profesjonalne oprogramowanie dla jednostek pomocy społecznej, odpowiadamy za jego implementowanie i utrzymanie oraz wsparcie użytkowników wiedzą techniczną i merytoryczną. Posiadamy unikalne rozwiązania, które zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa danych oraz umożliwiają obniżenie kosztów utrzymania systemów. Technologie, które dostarczamy sprawdzają się także w warunkach pracy zdalnej czy pracy w środowisku lokalnym. Umożliwiają również szybkie generowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań i raportów, automatyzację instalacji i aktualizacji.

Kim jesteśmy?

W TOP-TEAM TT od kilkudziesięciu lat pracujemy nad tworzeniem
i wdrażaniem narzędzi informatycznych przeznaczonych do ykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Tworzymy profesjonalne oprogramowanie dla jednostek pomocy społecznej, odpowiadamy za jego implementowanie i utrzymanie oraz wsparcie użytkowników wiedzą techniczną i merytoryczną. Posiadamy unikalne rozwiązania, które zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa danych oraz umożliwiają obniżenie kosztów utrzymania systemów. Technologie, które dostarczamy sprawdzają się także w warunkach pracy zdalnej czy pracy w środowisku. Umożliwiają również szybkie generowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań i raportów, automatyzację instalacji i aktualizacji.